เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

March 2022

ข้อบังคับการทำงานฉบับปี 2564

ข้อบังคับการทำงานฉบับปี 2564

Posted on 18 March, 2022 by Administrator

ข้อบังคับการทำงานฉบับปี 2564
ประชาสัมพันธ์ : ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ (วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565)

ประชาสัมพันธ์ : ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ (วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565)

Posted on 18 March, 2022 by Administrator

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ (วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการรักษากรณีตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการรักษากรณีตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด

Posted on 18 March, 2022 by Administrator

ช่องทางการรักษากรณีตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด

อัพเดทประจำเดือน