เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

December 2021

ประชาสัมพันธ์ : ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564) 123

ประชาสัมพันธ์ : ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564) 123

Posted on 28 December, 2021 by Administrator

เรียนเพียร์ / ผู้จัดการ / ประชาสัมพันธ์งานประกาศทุกท่านทราบ เรื่อง : ตำแหน่งงานประจำสัปดาห์ ( วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564) 123123  

อัพเดทประจำเดือน